Privacy Verklaring

In het Landsbelang is een particulier initiatief om burgers, zowel in het algemeen als op individuele basis, een kennis- en verbindingsplatform te bieden waarin diverse mediakanalen, de weg hier naar toe, en informatie met een toegevoegde waarde in een sociaal, economisch, maatschappelijk en wetenschappelijk opzicht, op een gestructureerde, toegankelijke en overzichtelijke wijze worden aangeboden. In het Landsbelang streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat de privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt In het Landsbelang zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Uw gegevens gebruiken wij omdat u middels het Contactformulier op onze website contact met ons heeft opgenomen.
Hiervoor gebruiken wij uw naam, eventueel achternaam, uw emailadres en eventueel uw telefoonnummer.
Uw gegevens worden alleen gebruikt in het contact met u en uw gegevens worden onder geen omstandigheid aan derden verstrekt.

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we.
Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.
In het Landsbelang neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Beveiliging en toegang
We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn.
Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen en het beveiligd verzenden van online formulieren.

Bewaartermijn
In het Landsbelang bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze gebruiken. In het Landsbelang zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin strikt naleven.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering
Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven middels het Contactformulier op de website van In het Landsbelang.

Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door In het Landsbelang worden verwerkt en/of ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Mocht u verdere vragen hebben over onze Privacy Verklaring dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons Contactformulier op de website. Dit formulier vindt u in het navigatiemenu onder contact.

Veel plezier en bezinning bij het gebruik van deze website.

Oktober 2020