Klimaat
 

Het klimaat verandert altijd. Tijdens de laatste IJstijd was het een stuk kouder op aarde – en sinds 10.000 v. Chr. werd het gelukkig weer wat warmer. Zo konden de Egyptenaren de Nijldelta irrigeren en wisten de Romeinen een groot stuk van Europa te verbinden. Opnieuw was er vervolgens een piek in mondiale temperaturen tijdens de Middeleeuwen. De indrukwekkende kathedraalbouw, maar ook de door archeologen ontdekte wijnvelden in bijvoorbeeld Schotland (waar nu nog altijd geen wijn kan groeien). Hierna werd het een paar eeuwen wat kouder op aarde – en sinds 1850 stijgt de temperatuur weer een beetje: met gemiddeld ongeveer een graad Celsius. Vermoedelijk zitten we nog altijd onder de temperaturen die op aarde bestonden rond het jaar 1.000. Maar het is iets warmer dan een eeuw geleden.

En het zou best kunnen dat de CO2 die wij door veeteelt, bevolkingsgroei en verbranding de lucht in brengen daarbij een (kleine) rol speelt – maar dat is zeker niet de enige factor die zorgt voor verandering van het klimaat. Daarnaast is CO2 een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde, met name voor planten en bomen. De uitstoot van CO2 leidt daardoor tot een aarde met meer bomen en planten en met hogere landbouwopbrengsten.

De speculatieve en onbewezen ‘nadelen’ van een beetje meer CO2 in de lucht, wegen dus niet op tegen de voordelen die gepaard gaan met uitstoot daarvan. Daarbij zijn de gestelde ‘klimaatdoelen’ volstrekt zinloos, onhaalbaar, onbetaalbaar en draagvlakloos. Wij schatten in dat de huidige klimaatplannen meer dan 1.000 miljard euro kosten. Omgerekend € 230.000 per vierpersoonshuishouden. En dat voor een wereldwijde temperatuurdaling van circa 0,00007 graden Celsius in 2100.

We moeten daarom direct stoppen met het huidige klimaatbeleid en ons richten op adaptatie – dat wil zeggen: op technologische innovatie, dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling – en vooral: aanpassing van ons leven indien de temperatuur een beetje verder stijgt. Nederlandse ingenieurs zijn hierin gespecialiseerd en hun kennis kan wereldwijd geëxporteerd worden. 

Wij willen:

  • Opzeggen van het Parijs-akkoord, het klimaatakkoord en het energieakkoord. Intrekken van de klimaatwet.
  • Stoppen met de bouw van gesubsidieerde windturbines, de aanleg van zonne-akkers en het verstoken van biomassa.
  • Stoppen met de massale bomenkap ten behoeve van biomassacentrales. 
  • Inzetten op adaptatie door waar nodig onze infrastructuur te verbeteren. 
  • Investeren in adaptatie door innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling, ook als exportproduct. 
  • Stoppen met ‘van-het-gas-af’-beleid van onder andere de woningen en gebouwen. 
  • Afschaffen ‘milieuzones’ die het voor bepaalde auto’s onmogelijk maakt zich in binnensteden te begeven.

Foto gemaakt op
10 januari 2021 onderweg van Dokkum naar Damwoude;
Stem daarom FVD!!!